Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-09-29 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Budgetpropositionen för 2016 m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Information från Konjunkturinstitutet
Prognoschef Jesper Hansson

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prel. dagordning EPSCO-rådet 151005
Punkt 4: Protokoll 2015/16:1