Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20
Datum och tid: 2016-03-17 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information om digitala mötestjänsten (10.00)
Utbildare Suzanne Primér,
enheten för It-verksamhetsstöd

2. Kommissionens direktivförslag om ändring av
utstationeringsdirektivet (ca 10.15)

Information från regeringen
Departementsrådet Karin Söderberg m.fl.,
Arbetsmarknadsdepartementet

3. Arbetsrätt (AU7)
Justering
Motioner
Föredragande: BL

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 april 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2:
-KOM(2016) 128 ENG
-KOM(2016) 128 SV
-SWD(2016) 52 (Obs. 103 sidor!)
-SWD(2016) 53
Punkt 3: Förslag till betänkande 2015/16:AU7
Punkt 4: Protokoll 2015/16:19