Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-04-07 10:00
Plats: RÖ 5-37

1. Ett särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden (AU11)
Beredning
Prop. 2015/16:128 och motioner
Föredragande: CK

2. Direktivförslag om ändring av
utstationeringsdirektivet
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Veterandagen den 11 maj 2016
Fråga om deltagande vid utskottsbesök 14.30-15.30.
Ev. beslut

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från FN:s kvinnokommissions möte i
New York 14-18 mars 2016
Återrapport från interparlamentarisk konferens i
Turin den 17-18 mars 2016

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
-Motionshäfte
-Pm
Punkt 2:
-Pm
-Pm
-KOM(2016) 128 ENG
-KOM(2016) 128 SV
-SWD(2016) 52
-SWD(2016) 53
Punkt 3: Protokoll nr 20
Punkt 5: Pm