Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22
Datum och tid: 2016-04-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

1.Kommissionens förslag om ändring av
utstationeringsdirektivet
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson,
Arbetsmarknadsdepartement

2. Kommissionens meddelande om en europeisk pelare
för sociala rättigheter
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson,
Arbetsmarknadsdepartement

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella arbetskonferensen
(ILC) 2016
Fråga om studiebesök vid ILC den 7-9 juni 2016
i Genève. Ev. beslut

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-KOM(2016) 128 ENG
-KOM(2016) 128 SV
-Direktiv 96/71/EG
-2015/16:FPM67
Punkt 2:
-KOM(2016) 127
-Bilaga
Punkt 3: Protokoll 21
Punkt 5: Pm