Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-04-14 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Jämställdhet (AU9)
Beredning
Skr. 2015/16:52 och motioner
Föredragande: MB

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2015/16:75
Föredragande: MB

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:115 och motion

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella besök

Fråga om deltagande vid besök av den tysk-nordiska parlamentariska vänskapsgruppen från tyska Bundestag den 26 maj 2016 kl. 11.00–12.00

Fråga om deltagande vid besök av Finlands talman Maria Lohela den 26 maj 2016 kl. 13.00–14.00, gemensamt med socialförsäkringsutskottet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Motionshäfte, Pm
Punkt 2: Protokollsutdrag, Pm
Punkt 3: Protokollsutdrag, motion
Punkt 4: Protokoll 22
Punkt 6: Pm, Pm