Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-04-28 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Delegationen för unga till arbete (Dua)
Ordförande Lil Ljunggren Lönnberg

2. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (AU11)
Justering
Prop. 2015/16:128 och motioner
Föredragande: CK

3. Arbetsmiljö (AU8)
Beredning
Skr. 2015/16:80 och motioner
Föredragande: ML

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) till finansutskottet

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Studieresa till Köpenhamn
Fråga om deltagande i studieresa till Köpenhamn onsdagen den 4 maj 2016 för att studera den danska modellen i förhållande till utstationering m.m.
Ev. beslut

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: AU11
Punkt 3: Motionshäfte, Pm
Punkt 4: Motion 2015/16:1432
Punkt 5: Protokoll 2015/16:23
Punkt 6: Pm
Punkt 7: Pm