Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:100, punkt 1 och motioner
Föredragande: MB

2. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2015/16:100, punkt 6
Föredragande: MB

3. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:99 och motion
Föredragande: MB

4. Årsredovisning till staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101
Föredragande: MB

5. Rådsslutsatserna En ny start för en stark social dialog
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Ev. beslut

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från studieresa till Köpenhamn den 4 maj 2016

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokollsutdrag, Motionshäfte, Pm
Punkt 2: Protokollsutdrag, Utdrag ur prop.
Punkt 3: Protokollsutdrag, Motion, Utdrag ur prop.
Punkt 4: Protokollsutdrag, Utdrag ur skr.
Punkt 5: Utkast rådsslutsatser, Pm
Punkt 6: Pm
Punkt 7: Protokoll nr 24