Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-05-26 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, m.m. (AU8)
Justering
Skr. 2015/16:80 och motioner
Föredragande: ML

2. 2016 års ekonomiska vårproposition (AU3y)
Justering
Prop. 2015/16:100, punkt 1 och motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från interparlamentariskt möte i Paris den 18 maj 2016

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: AU8
Punkt 2: AU3y
Punkt 3: Protokoll nr 26