Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Samhall
Verkställande direktören Monica Lingegård

2. Jämställdhet (AU9)
Justering
Skr. 2015/16:52 och motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: AU9
Punkt 3: Protokoll nr 28