Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-10-01 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-01 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Statistiska Centralbyrån
Magnus Sjöström, chef vid Enheten för Arbetskrafts-
undersökningarna

2. Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars (AU3)
Justering
Skr. 2014/15:111
Föredragande: MB

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: MS

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:AU3
Punkt 3:
-Föredragnings-PM
-Konstitutionsutskottets PM
Punkt 4: Protokoll 2015/16:2
Punkt 5: Reserapport från Berlin