Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-08-30 kl. 11:00

Tisdag 2016-08-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-08-30 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter
Information från EU-kommissionen
Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande

2. Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

Bilagor