Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

2. Förslaget om anti-diskrimineringsdirektiv
Överläggning med regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

3. Aktuella diskrimineringsfrågor
Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

4. Höständringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:2
Föredragande: MB

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2:
-Konsoliderad text
-Överläggnings-PM
Punkt 4:
-Protokollsutdrag 2015/16:2 från FiU
-Utdrag ur prop. 2015/16:2
Punkt 5: Protokoll 2015/16:3