Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-10-15 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet
och nyanlända invandrares etablering och 14
Arbetsmarknad och arbetsliv m.m.

Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Föredragnings-PM
Punkt 2: Protokoll 2015/16:4