Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-11-03 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas
återinträde på arbetsmarknaden
Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Rådsslutsatser om social styrning i ett
Europa för alla
Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Kommissionens förslag KOM (2015) 462
-Överläggnings-PM
Punkt 2:
-Utkast till rådsslutsatser
-Överläggnings-PM

Punkt 3: Protokoll 2015/16:6