Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning (AU3)
Beredning
Skr. 2015/16:154 och motioner
Föredragande: MB
Föredragnings-PM (AU3)
Motion 2015/16:3405
Motion 2015/16:3407

2. Internationella inbjudningar
Fråga om deltagande, ev. beslut
Program OECD Paris 12 okt
Program EPTA Wien 21 okt
Program Artikel 13 Bratislava 16-18 okt

3. Utskottsresan till Kanada 5-9 september 2016
Återrapport

4. Kanslimeddelanden
Ärendeplanering
Ärendeplan nr 1 16/17

Inkomna subsidiaritetsärenden
KOM (2016) 528
KOM (2016) 531

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00

Sammanträdesplan nr 1 1617


Bilagor


Punkt 1: AU3
Punkt 2: Internationella inbjudningar
Punkt 4: Ärendeplanering och subsidiaritetsärenden
Punkt: 6: Sammanträdesplan