Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-10 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Beredning
Prop. 2016/17:1 utgiftsområde 14 och motioner
Föredragande: MB

2. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: IH

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden
Ärendeplanering

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Prel. Torsdagen den 1 december 2016 kl. 10.00

Bilagor


1. Föredragnings-pm, Motionshäfte
2. Föredragnings-pm, Motionshäfte
3. Protokoll 2016/17:9
4. Ärendeplan nr 2 16/17
6. Sammanträdesplan nr 10 1617