Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M) till socialförsäkringsutskottet

2. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:1079, yrkande 2, av Jan Björklund m.fl. (L) från socialutskottet

3. Kommunernas mottagande av nyanlända för bosättning
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CK

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

- Återrapport från lunch med Rwandas talman den 16 november 2016

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00Bilagor


1. Motion 2016/17:1490
2. Motion 2016/17:1079
4. KOM (2016) 127, KOM-bilaga, Epsco-dagordning
5. Förslag till betänkande 2016/16:AU1
6. Protokoll 10
7. Inkommen skrivelse, Inbjudan
9. Sammanträdesplan