Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Justering
Prop. 2016/17:1 p. 6-7 och motioner
Föredragande: MB

2. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (AU4)
Justering
Prop. 2016/17:1 p. 1-5 och motioner
Föredragande: IH

3. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: MS

4. Makt, mål och myndighet, regeringens skrivelse 2016/17:10 (AU5)
Fråga om inhämtande av yttranden från andra utskott över skr. 2016/17:10 och ev. motioner
Föredragande: CK

5. Sveriges delegaton till FN:s kvinnokommission (CSW), New York den 13-24 mars 2017

6. Sveriges delegation till Interparlamentariska Unionens vårförsamling, Dhaka, Bangladesh, 1-5 april 2017

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2016/17:AU2
2. Förslag till betänkande 2016/17:AU4
3. Protokollsutdrag, Föredragnings-pm, KOM (2016) 710, KOM (2016) 710 bilaga 1-5
5. Inbjudan CSW
6. Inbjudan Interparlamentarisak Unionens vårförsamling
7. Protokoll 2016/17:11
8. PM-utredningar
10. Sammanträdesplan nr 12 1617