Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

- EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen)

- Översyn av EU:s budgetförordning (i de delar som rör EGF och EaSI)

- Meddelande om en europeisk solidaritetskår

- Översyn av EU:s lagstiftning på arbetsmiljöområdet

- Övrigt

2. Internationell förfrågan
Förfrågan om möte den 23 februari 2017 kl. 15 - ca 16.30

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari kl. 10.00

Bilagor


1. Kommissionens förslag och meddelanden, Fakta-PM, Epsco-dagordning
2. Förfrågan om möte
3.Protokoll 13 1617
6. Sammanträdesplan nr 14 1617