Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-01-26 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsrätt (AU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: IH

2. ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8)
Beredning
Skr. 2016/17:71
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden


5. Övriga frågor

- Återrapport från seminarium om den europeiska sociala pelaren

- Återrapport från möte med Moldaviens parlament


6. Nästa sammanträde

Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor


1. Föredragnings-PM, motionshäfte AU7
2. Föredragnings-PM AU8
3 Protokoll 14
6. Sammanträdesplan 15