Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER)
Överläggning (sysselsättningsdelarna)
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Rådsslutsatser om uppgradering av kvinnors och mäns kompetens på arbetsmarknaden
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Subsidiaritetsprövning
Föredragande: MS

5. Integration (AU6)
Fortsatt beredning
Föredragande: MB

6. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5)
Skr. 2016/17:10 och motioner
Fortsatt beredning
Föredragande: CK

7. Information från Nationellt centrum för kvinnofrid
Föreståndare Gun Heimer

8. Information från Statskontoret
Generaldirektör Ingvar Mattson

9. Inbjudan att delta i möte med talmannen och Kanadas generalguvernör den 20 februari 2017

10. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:15

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00Bilagor


1. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-pm
2. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-pm
3. Direktivförslaget, Bilaga, Överläggnings-pm
4. Direktivförslaget, Bilaga, Subsidiaritetsprövnings-pm
5. Föredragning-pm AU6
6. Föredragnings-pm AU5, yttrande JuU, yttrande UbU, yttrande SoU
9. Inbjudan
10. Protokoll 15
13. Sammanträdesplan nr 16