Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-02-16 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5)
Skr. 2016/17:10 och motioner
Justering
Föredragande: CK

2. Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:3409, yrkande 18, av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) från socialförsäkringsutskottet

4
. Öppet hus i riksdagen 25 mars 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut

5. ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 5-16 juni 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Interparlamentarisk konferens med anledning av kvinnodagen 2017: stärkta ekonomiska möjligheter för kvinnor, Bryssel 8-9 mars 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Återrapport från OECD-konferens i Paris den 8-10 februari 2017

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2016/17:AU5
2. Direktivförslaget KOM 2017 (11), Bilaga KOM (2017)11, Fakta-PM 2016/17:62, Föredragnings-PM
3. Motion 2016/17:3409
4. PM
5. Inbjudan
6. Informaiton, Inbjudan, Program, PM workshop
7. Protokoll 16
10. Sammanträdesplan 16