Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Integration (AU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Arbetsmarknadsutredningen (AU16)
Beredning
Föredragande: MB

3. Utskottsseminarium om Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran
Ev. beslut

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

Återrapport från talmansbesök av Kanadas generalguvernör i riksdagen den 20 februari 2017

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 10.00


Bilagor


1. Förslag till betänkande
2. Föredragnings-PM
3. Program, PM
4. Protokoll nr 17
7. Sammanträdesplan 18