Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-03-02 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsrätt (AU7)
Justering
Motioner
Föredragande: IH

2. ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8)
Justering
Skr. 2016/17:71
Föredragande: MB

3. Arbetsmarknadsutredningen (AU16)
Justering
Föredragande: MB

4. Inbjudan till internationell konferens: Role of Women Parliamentarians in Strengthening Democracy and Social Justice från Women’s Parliamentary Caucus i Islamabad, Pakistan den 12-14 mars 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS


5. Förfrågan om möte med norska stortingets kommunal- och förvaltningsutskott
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor
Återrapport från möte med Europarådets kommission mot rasism och intolerans den 23 februari 2017

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00


Bilagor


1. Förslag till betänkande AU7
2. Förslag till betänkande AU8
3. Förslag till betänkande AU16
4. Inbjudan, Information
5. Förfrågan
6. Protokoll nr 18
9. Sammanträdesplan nr 19