Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Nya utstationeringsregler (AU9)
Beredning
Prop. nr 2016/17:107 och motioner
Föredragande: CK

2. Förfrågan om möte med European Parliament´s EMPL Committee
Fråga om deltagande. Ev. beslut

3. Förfrågan om möte med Storbritanniens parlament
Fråga om deltagande. Ev. beslut

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden


6. Övriga frågor


7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Föredragningsex AU9, tablå motionsförslag, motionshäfte
2. Förfrågan, prel program
3. Förfrågan
4. Protokoll 19
5. Inkommen skrivelse
7. Sammanträdesplan 20