Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
Beredning
Skr. 2016/17:82 och motioner
Föredragande: IH

2. Annual Convention for Inclusive Growth
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

3. ILO:s Internationella arbetskonferens Genève
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

- Återrapport från den interparlamentariska konferensen ”Women´s economic empowerment: Let´s act together” i Bryssel den 8-9 mars 2017

- Återrapport från deltagande i FN:s kvinnokommission (CSW) i New York den 13-24 mars 2017

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 april 2017 kl. 11.00

Bilagor


1. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU10
2. Program
3. Inbjudan
4. Protokoll nr 20
7. Sammanträdesplan 21