Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-04-06 kl. 08:45

Torsdag 2017-04-06 kl. 08:45

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-04-06 08:45
Plats: RÖ 5-38

1. Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11)
Beredning
Prop. 2016/17:120
Föredragande: MB

2. 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete (AU12)
Beredning
Prop. 2016/17:93
Föredragande: MB

3. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:163 och ev. motioner (motionstiden löper ut onsdag 5 april kl. 16.30)
Föredragande: CK

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

- Återrapport från besöket med Storbritanniens parlament den 31 mars 2017

- Återrapport från besöket med norska Stortinget den 4 april 2017

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Föredragnings-PM
2. Föredragnings-PM
3. Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
4. Protokoll nr 21
5. Inkommen skrivelse
7. Sammanträdesplan nr 22