Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Nya utstationeringsregler (AU9)
Justering
Prop. 2016/17:107 och motioner
Föredragande: CK

2. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
Justering
Skr. 2016/17:82 och motioner
Föredragande: IH

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet, ev. beslut
Skr. 2016/17:75
Föredragande: MB

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beslut
Skr. 2016/17:115 och motioner
Föredragande: MS

5. Vitboken om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet, ev. beslut
Föredragande: MS

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Veterandagen 2017
fråga om deltagande vid utskottsbesök
Ev. beslut

9. Förfrågan om möte med Europarådet
Fråga om deltagande. Ev. beslut

10. Förfrågan om deltagande i OECD Forum
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

11. Övriga frågor

Återrapport från besök med Jordaniens parlament den 6 april 2017

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2016/17:AU9
2. Förslag till betänkande 2016/17:AU10
3. Protokollsutdrag, PM
4. Protokollsutdrag, Utdrag skrivelsen, Motion 2016/17:3661, Motion 2016/17:3662
5. Protokollsutdrag, KOM (2017) 2025
6. Protokoll 22
7. Inkommen skrivelse
8. Program, deltagarlista
9. Förfrågan
10. Förfrågan, program
12. Sammanträdesplan nr 23