Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (AU3y)
Justering
Prop. 2016/17:163 och motion
Föredragande: CK

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00
Bilagor


1. Förslag till yttrande 2016/17:AU3y
2. Protokoll nr 23
5. Sammanträdesplan nr 24