Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från EU-kommissionen
Generaldirektör Michel Servoz, DG EMPL

2. Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11)
Justering
Prop. 2016/17:120
Föredragande: MB

3. 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete (AU12)
Justering
Prop. 2016/17:93
Föredragande: MB

4. 2017 års ekonomiska vårproposition, förslag om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Prop. 2016/17:100 p. 6, 9-11

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2016/17:AU11
3. Förslag till betänkande 2016/17:AU12
4. Protkollsutdrag, Utdrag prop 2016/17:100
5. Protokoll nr 24
8. Sammanträdesplan nr 25