Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. 2017 års ekonomiska vårproposition, förslag om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Prop. 2016/17:100 p. 6, 9-11
Föredragande: MB

2. rändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2016/17:99 p. 21-22 och motion
Föredragande: MB

3. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Skr. 2016/17:101
Föredragande: MB

4. Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
Subsidiaritetsprövning, fråga om att inhämta regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00


Bilagor


1. Protokollsutdrag KU, Utdrag proposition
2. Protokollsutdrag FiU, Utdrag proposition, Motion 2016/17:3725
3. Protkollsutdrag FiU, Utdrag skrivelse
4. Direktivförslaget COM (2017) 253, Bilaga COM (2017) 253, Mejl
5. Protokoll nr 25
8. Sammanträdesplan nr 26