Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Insatsen Förberedande och orienterande utbildning (AU13)
Beredning
Skr. 2016/17:87 och motioner
Föredragande: MB

2. Åtgärder mot diskriminering (AU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor
Återrapport från mötet med Europarådet, GRETA, den 9 maj 2017

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00


Bilagor


1. Föredragnings-PM AU13, Motionshäfte
2. Föredragnings-PM AU14, Motionshäfte
3. Protokoll nr 26
6. Sammanträdesplan nr 27