Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Information från Delegationen för unga till arbete (Dua)
Kanslichef Pontus Ringborg

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00


Bilagor


1. Utkast rådsslutsatser, överläggnings-pm
3. Protokoll nr 27
6. Sammanträdesplan nr 28