Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt
Återupptagande av utskottets överläggningar

2. Information från Arbetsmarknadsutredningen
Utredare Cecilia Fahlberg

3. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (AU15)
Beredning
Föredragande: BL
Prop. 2016/17:175 och motioner

4. Förfrågan om möte med Rumäniens parlament den 20 september 2017 kl. 10.00-11.00
Fråga om deltagande. Ev. beslut

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00Bilagor


1. Reviderad överläggnings-PM, utkast rådsslutsatser
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU15
4. Förfrågan
5. Protokoll nr 28
8. Sammanträdesplan nr 29