Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Budgetpropositionen för 2017 m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

3. Nytt regelverk om upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: CK

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Protokollsutdrag
Föredragande: MS

5. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:2

6. Kanslimeddelanden
Inför utskottets besök på Arbetsdomstolen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 oktober 2016 kl 11.00


Bilagor


3. Protokollsutdrag, Föredragnings-pm, Motion 2016/17:30, Motion 2016/17:68
4. Protokollsutdrag, Pm remiss, Avgjorda subsidiaritetsärenden
5. Protokoll 2016/17:2
6. Tingsrättsdom
8. Sammanträdesplan nr 3 1617