Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut

2. Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information från regeringen, statsrådet Ylva Johansson

4. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor
- Återrapport från mötet i riksdagen den 18 maj 2017 med EU-kommissionären Cecilia Malmström

- Återrapport från möte i riksdagen den 18 maj 2017 med saudiska rådgivande församlingen

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00


Bilagor


1. Regeringens bedömning, Direktivförslaget COM (2017) 253, Bilaga COM (2017) 253, PM
2. Överläggnings-PM, Meddelande COM (2017) 250, Resultattavla SWD (2017) 200, Proklamation COM (2017) 251
3. EPSCO-dagordning
5. Protokoll nr 29
8. Sammanträdesplan nr 30