Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-06-01 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Insatsen Förberedande och orienterande utbildning (AU13)
Justering
Skr. 2016/17:87 och motioner
Föredragande: MB

2. Kommunersättningar för migration och integration -­ ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10)
Information från riksrevisionen, Riksrevisor Helena Lindberg

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00


Bilagor


1. Förslag till betänkande 2016/17: AU13
3. Protokoll nr 30
6. Sammanträdesplan nr 31