Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Åtgärder mot diskriminering (AU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

2. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (AU15)
Justering
Föredragande: BL
Prop. 2016/17:175 och motioner

3. Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Justering
COM (2017) 253
Föredragande: MB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

Återrapport från OECD-forum i Paris 6-7 juni 2017
Bilagor


1. Förslag till betänkande AU14
2. Förslag till betänkande AU15
3. Förslag till betänkande AU17
4. Protokoll nr 31
6. Sammanträdesplan nr 32