Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-06-20 kl. 08:15

Tisdag 2017-06-20 kl. 08:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-06-20 08:15
Plats: RÖ 5-38

1. Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

- Återrapport från ILO-konferensen i Genève den 13-15 juni 2017

- Återrapport från talmansmöte med Bangladesh premiärminister den 15 juni 2017

- Fråga om utskottsresor. Ev. beslut

- Vissa beredningsfrågor inför sommaruppehållet. Ev. beslutBilagor


1. Överläggnings-PM, Direktivförslag COM (2017) 253
2. Protokoll nr 32
3. PM om aktuella utredningar
4. Sammanträdesplan nr 33