Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Tisdag 2016-10-04 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-04 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Budgetpropositionen för 2017 m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

3. Information från Statistiska Centralbyrån
Enhetschef Magnus Sjöström, Enheten för Arbetskrafts-
undersökningarna

4. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Skr. 2015/16:182 och motioner

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl 11.00Bilagor


4. Protokollsutdrag, Utdrag skrivelse, Motion 2016/17:33, Motion 2016/17:51
5. Protokoll 2016/17:3
8: Sammanträdesplan nr 4 1617