Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser inom ramen för EU:s årliga uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och fattigdom
Överläggning
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet

2. Nytt regelverk om upphandling (AU2y)
Justering
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: CK

3. Höständringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2016/17:2

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2016 kl 11.00

Bilagor


1. Utkast rådslutssatser, Överläggnings-pm
2. Förslag till yttrande 2016/17:AU2y
3. Protokollsutdrag, utdrag proposition
4. Protokoll 2016/17:4
5. Inkommen skrivelse