Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 arbetsmarknad och arbetsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

Protokoll 2016/17:5


3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor


-Återrapport från interparlamentariskt möte om utstationeringsdirektivet i Bryssel den 12 oktober 2016

-Återrapport från möte med Kanadas ambassad den 13 oktober 2016

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokollsutdrag, föredragnings-pm
2. Protokoll 2016/17:5
5. Sammanträdesplan nr 6 1617