Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-20 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:6
5. Sammanträdesplan nr 7 1617