Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB

2.
Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning (RiR 2016:21)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg

3.
En god arbetsmiljö för alla - Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

-Återrapport från EPTA-konferensen i Wien den 21 oktober 2016

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november 2016 kl. 11.00

Bilagor


1. Förslag till yttrande 2016/17:AU1y
2. Rapport RIR 2016:21
3. Rapport RIR 2016:23
4. Protokoll 2016/17:7
7. Sammanträdesplan nr 8 1617