Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare
Överläggning
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Rådsslutsatser Genomförandet av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga

Överläggning
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Aktuella EU-frågor

Information om påverkansarbete gällande översyn av arbetsmiljödirektiv
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CK

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3303, yrkande 3, av Aron Modig m.fl. (KD) till finansutskottet

6. Justering av protokoll


7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

- Återrapport från möte med riksdagens OECD-nätverk den 26 oktober 2016

- Fråga om deltagande vid lunchmöte med Rwandas talman den 16 november 2016

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00

Bilagor


1. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-pm
2. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-pm
4. Föredragnings-pm, Motionshäfte
5. Motion 2016/16:3303
6. Protokoll 2016/17:8
9. Sammanträdesplan nr 9 1617