Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2017-09-19 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-19 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. EU-information från kansliet

2. Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet
- Förslag om ett reviderat utstationeringsdirektiv
- Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt
- Direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
- Europeiska terminen 2018

4. Läget inom Arbetsförmedlingen
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Inbjudan OECD Global Parliamentary Network den 11-12 oktober 2017 i Paris
Fråga om deltagande. Ev. beslut

6. Utskottsresan till Storbritannien 3-7 september 2017
- Återrapport
- Anmälan av reseredogörelse

7. Utskottsresan till Italien och Grekland 3-7 september 2017
- Återrapport
- Anmälan av reseredogörelse

8. Kanslimeddelanden
- Ärendeplanering

- Fråga om utskottets webbkalender i mobilen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00Bilagor


1. Presentation
2. COM (2017) 251, Överläggnings-PM
3. Rådsdagordningar EPSCO, COM (2016) 128, PM
5. Program
6. Reseredogörelse
7. Reseredogörelse
8. Ärendeplan nr 1 1718
10. Sammanträdesplan nr 1 1718