Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-01-25 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (AU6)
Beredning
Prop. 2017/18:56
Föredragande: MB

3. Arbetsmiljö och arbetstid (AU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: HÅ

4. Kanslimeddelanden


5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 11.00


Öppet sammanträde

7. Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning
Offentlig utfrågning


Bilagor


1. Protokoll nr 18
2. Föredragnings-PM AU6
3. Föredragnigns-PM AU8, Motionshäfte AU8
6. Sammanträdesplan nr 18
7. Sammanfattning av rapporten, Program, Deltagarlista