Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-21 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Inbjudan OECD Global Parliamentary Network den 11-12 oktober 2017 i Paris
Fråga om deltagande. Ev. beslut

3. Utskottsresan till Storbritannien 3-7 september 2017
Återrapport

4. Utskottsresan till Italien och Grekland 3-7 september 2017
Återrapport

5. Besök från Turkiets parlament i riksdagen den 19 september 2017
Återrapport

6. Besök från Rumäniens parlament i riksdagen den 20 september 2017
Återrapport

7. Budgetpropositionen 2018
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 1 1718
2. Program
3. Reseredogörelse Storbritannien
4. Reseredogörelse Italien och Grekland
10. Sammanträdesplan nr 2 1718