Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 februari 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 19
2. Förslag COM(2017) 797, Fakta-PM:49
3. Förslag COM(2017) 797, Regeringens bedömning, Föredragnings-PM
6. Sammanträdesplan nr 20