Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-02-01 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-02-01 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Integration (AU7)
Beredning
Motioner

3. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektör Thomas Persson

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 20
2. Motionshäfte AU7, Föredragnings-PM
4. Inkommen skrivelse
6. Sammanträdesplan nr 21